Yhteystiedot

Arkkitehtitoimisto Hannes Häkkinen Oy

Vanha Hämeenkyläntie 25, 00390 Helsinki

hannes.hakkinen@arkhh.fi
+35850 324 0065

Y: 2734558-6